Subsidie Mediamatic

Geen subsidie voor Mediamatic van Stimuleringsfonds

Op woensdag 3 juli hebben wij het bericht gekregen dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft besloten onze aanvraag voor meerjarige subsidie (2025 - 2028) niet te honoreren.
Enlarge

Mediamatic Biotoop Dijkspark on a sunny day - Waterside view of Mediamatic Biotoop with the refugee vessel "Meneer Vrijdag" of Rederij Lampedusa mooring in the Dijksgracht Ruby Lee

Deze subsidie is essentieel voor het voortbestaan van de Stichting. In het jaar dat Mediamatic haar 40-jarig bestaan viert, komt dit bericht als een grote schok. Dit besluit raakt de vele medewerkers, kunstenaars en betrokkenen diep. Mediamatic is al decennialang een plek waar makers en publiek samenkomen, zich verwonderen en van elkaar leren. We onderscheiden ons als bijzondere publieke experimenteerruimte in het hart van Amsterdam en hebben een belangrijke positie in het culturele veld. We gaan ons de komende dagen met ons team beraden op de toekomst, maar moeten eerst bijkomen van dit bericht.