Ingeborg Wegter

onderzoek diversiteit in bestuur en personeel

Eens in de twee jaar doet het onderzoeksbureau Risbo uit Rotterdam onderzoek naar de stand van zaken op het terrein van diversitet binnen het culturele bestuur. De laatste keer was in 2007 en toen werd tevens een aantal vragen over de samenstelling van het personeel aan het onderzoek toegevoegd. In mei 2008 kwam het onderzoek uit.

Het onderzoek werd door Risbo uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. Op hun site is een analyse te lezen:
www.minocw.nl/actueel/beleidsonderzoeken/90/culturelediversiteitindebesturenenonderhetpersoneelvancultureleinstellingen.html

download hieronder het volledige onderzoeksrapport :