Laurens Hebly,

Pretty Nice Stuff

Not everything must be perfect

We are two Amsterdam-based “artists” named Laurens and Thijs. We do concepts, illustration, design, editorial work, and we silkscreen t-shirts under a label called Pretty Nice Shirts.
For the Freezing Favela, we (and our moms) stitched together a 30ft. t-shirt. Inside it we gave workshops based on the idea that searching for perfection is futile and no fun.
We have experimented with various drawing and printing techniques, and different states to be in when using them. We made pretty nice stuff, and that’s okay. It’s relaxing not to aim too high, and besides, things may paradoxically become more awesome when you’re not trying be too awesome. Or they may not, of course, but who cares?

Proposal
Enlarge

Pretty Nice Stuff working on their T-Shirt - Erik Diekstra

Vat do vee vant?

A space to experiment and possibly also host creative workshops for people; young and old, hairy and hairless, short and not-so-short. Engage them to create pretty nice stuff using printing/painting techniques such as silk-screening, woodblock printing, finger-paint, stencils, spilling wine etc. using various materials; textile & paper, new & reclaimed.

But vhy?

Why not. If we can do it you can definitely do it. We want people to participate. We believe everyone is creative and that we all can make things that are semi-beautiful. Not everything has to be perfect, some things can just be pretty nice and that's okay.

Low expectations = more room for enjoyment + surprising results.

The most important thing is to lower expectation and recognize that striving for perfection is boring and unnecessary. We want to share an environment that stimulates learning & experimentation, by embracing imperfection and inviting people to join us in making mistakes. The aim is to share the experience of creating things with people who have always thought that they weren't creative enough.

And ghow?

What we want to do is give people the tools, the time and the space to experiment, with just a little guidance to help them on their way. Also, it is about creating a platform/context in which the work made by participants can be exhibited and appreciated. Therefore presentation and application is an important aspect to think about; for example applying designs to textiles for the makers to wear straight away (I made this, yeahha!) or incorporate the work into a gallery-style exhibition (oh dude, my work is on display at this exhibition).

Wat willen wij?

Een project ruimte om te experimenteren en eventueel creatieve workshops te geven voor jong en oud, harig en kaal, klein en niet-zo-klein. We willen hen benaderen om best wel nice spullen te maken door gebruik van print- en schildertechnieken, zoals zeefdruk, houtsnede, vingerverven, stencilen, wijn morsen enzovoorts. Daarbij gebruiken we diverse materialen, zoals textiel en papier, nieuw en gerecycled.

En waarom dan?

Waarom niet. Als wij het kunnen, kun jij het zeker. Wij willen dat mensen participeren. Wij geloven dat iedereen creatief is en dat we allemaal dingen kunnen maken die semi-mooi zijn. Niet alles hoeft perfect te zijn, sommige dingen zijn gewoon pretty nice en dat is oké.

Lage verwachtingen = meer ruimte voor vermaak + verrassende resultaten

Het belangrijkste is om verwachtingen omlaag te halen en om te erkennen dat perfectie saai en onnodig is. Wij willen graag een omgeving faciliteren, die lering en experimentatie stimuleert door imperfectie te omarmen. We zullen mensen uitnodigen om samen met ons fouten te maken.

Het doel is om de ervaring van dingen creëren te delen met mensen die altijd hebben gedacht dat zij niet creatief genoeg waren.

En hoe dan?

Wat we willen doen, is mensen het materiaal, de tijd en ruimte te geven om te experimenteren met een klein beetje begeleiding om ze op weg te helpen. Ook gaat het hier om het creëren van een platform/context waarin het werk van de deelnemers tentoongesteld en gewaardeerd kan worden. Daarom is de presentatie en toepassing van het werk een belangrijk aspect om over na te denken, bijvoorbeeld het aanbrengen van een dessin op textiel voor de maker om gelijk te dragen (ik heb dit zelf gemaakt, yeaaahhh!) of het werk te incorporeren in een tentoonstelling (yo gast, mijn werk is te zien bij deze expositie!).

Work Tables (4x)Inkjet Printer(s)Electricity (yeah!)Access to (running) waterDrying racks / clothes linesA large sink area (for cleaning silkscreens).

Maybe: Darkroom area (for lighting silkscreens)Maybe: UV light setupSilk screening / woodblock printing / painting tools General tools for creative experimentationStorage space for all materialsRoom for exhibiting newly made work.

- Vier werktafels
- Inktjet printer(s)
- Elektriciteit
- Stromend water
- Droogrekken / waslijnen
- Een grote wasbak (om de zeefdrukken schoon te maken)
- Zeefdruk-, houtsnede- en schildermaterialen
- Algemene materialen voor creatieve expressie
- Opslagruimte voor alle materialen
- Ruimte om nieuw werk te exposeren

Eventueel:
- donkere kamer (om zeefdrukken te belichten)
- UV licht installatie

Anyone can participate.

Iedereen kan participeren.