Japanse Duizendknoop Symposium -

lief je gast – opening van het Duizendknoopfestival

14 apr 2023
15 apr 2023

Een tweedaagse bijeenkomst met experts, ontwerpers en kunstenaars om vanuit verschillende disciplines de Japanse duizendknoop te onderzoeken. Tijdens het symposium is de plant, die toch hoofdzakelijk bekend staat als invasieve probleemsoort, in een nieuw daglicht gezet. Het doel was om samen een completer beeld te schetsen van de duizendknoop in de stad, en een koers te bepalen waarin we de plant kunnen waarderen als meer dan een vijand. 

Vergroot

Seminar Japanese Knotweed Festival -

Vrijdag 14 april

Blok 1: Introducing the Invasive Exotic

Leer de invasieve exoot kennen, als vreemdeling, als probleemsoort, of als deel van de stad.

Introductie door Willem Velthoven

10:00 – 10:15

Willem Velthoven, een van de directeuren van Mediamatic, zal het symposium starten met een woord over de reden voor dit festival, en zijn persoonlijke relatie met de plant.

Johan van Valkenburg (NVWA)

10:20 – 10:50

Johan van Valkenburg is een onderzoeker voor Het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid van de NVWA. Hij leidt onderzoeksprojecten over ‘invasieve exoten’. In zijn presentatie zal hij uiteenzetten hoe beslissingen over het beheer van de duizendknoop en andere planten tot stand komen, en hoe de waardering van de duizendknoop door de jaren heen is veranderd. Want wat is nou de precieze betekenis van ‘invasief’ en ‘exoot’?

Remko Andeweg (Bureau Stadsnatuur)

10:55 – 11:25

Remko Andeweg werkt als stadsbotanist voor Bureau Stadsnatuur, dat deel uitmaakt van het Natuurhistorisch museum Rotterdam. Hij zal ingaan op de verscheidenheid aan methoden om de plant te bestrijden en vraagt zich af; in hoeverre is die bestrijding nou eigenlijk effectief?

Sus Willems (Duizendknopen ontward)

11:30 – 12:00

Sus Willems heeft een lange geschiedenis met duizendknoop. Eerst in zijn werk voor de Vlaamse bos- en natuuradministratie, en tegenwoordig als consultant voor zijn eigen bedrijf ‘Duizendknopen ontward’. Hij zal ingaan op de verschillen tussen het Vlaamse en het Nederlandse beheer en vanuit zijn ervaring spreken over goedkope, vriendelijke en ecologische beheersing.

Lunchpauze: 12:00 – 13:00

 

Blok 2: Responding to Japanese Knotweed

Hoe kunnen we het beste reageren op Japanse duizendknoop? Een verzameling uiteenlopende en innovatieve benaderingen, zowel filosofisch als praktisch.

Anke Wijnja (The Nature Connection)

13:00 – 13:30

Anke Wijnja is foerageur, natuurcoach, mindfulness trainer, bushcrafter en vakvrouw. Ze werkt vanuit duurzame broedplaats 'De Ceuvel' in Amsterdam Noord. In haar werk onderzoekt ze waarom sommige planten gevierd worden en andere betwist. Ze zal een nieuw licht laten schijnen op Japanse duizendknoop door dieper in te gaan op de culinaire, medicinale en voedingseigenschappen ervan. Een perfect verhaal voor na de lunch.

Gjalt Jan Feersma Hoekstra (Agriton)

13:35 – 14:05

Gjalt Jan Feersma Hoekstra (Agriton Group) is al tien jaar actief als adviseur voor duurzame oplossingen in de landbouw. Agriton Group heeft het Japanse concept Bokashi naar Nederland gebracht. Gjalt Jan zal ingaan op het bokashi concept, en zal ons helpen om een weloverwogen keus te maken over het verwerken van duizendknoop ‘afval’ met Bokashi. 

Norbert Peeters (Universiteit Leiden)

14:10 – 14:40

Norbert Peeters is botanisch filosoof, schrijver en promovendus aan de Universiteit Leiden. Hij zal ons meenemen op de historische reis van duizendknoop in Nederland, en zal de plotselinge verschuiving onderzoeken in de manier waarop Japanse duizendknoop publiekelijk wordt gewaardeerd. Zijn lezing kan ons niet alleen nieuwe dingen leren over deze omstreden plant, maar ook over onszelf.

Theepauze: 14:45 – 15:15

 

Janny Vos (CABI)

15:20 – 15:50

Janny Vos leidt een Nederlandse vestiging van het Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI). De wetenschappers van CABI hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar het biocontrolepotentieel van een insect en een schimmelpathogeen die zich tegen duizendknoop richten. Janny Vos is betrokken bij dit onderzoek en zal ons inzicht geven in hun vorderingen.

Jaike Bijleveld (Gemeente Amsterdam)

15:55 - 16:25

Jaike Bijleveld is verantwoordelijk voor het controleren van de groei van de Japanse duizendknoop in Amsterdam. Ze zal vertellen over de strategieën, zorgen en hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van de duizendknoop. Is er ruimte om deze plant te kunnen vieren? 

Panel

16:30 – 17:00

De eerste dag van het symposium zal afgesloten worden met een paneldiscussie die geleid wordt door Nout Verhoeven, directeur van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Johan van Valkenburg, Sus Willems, Norbert Peeters, Janny Vos, Jaike Bijleveld en Debra Solomon, zullen hun definitieve oordeel geven over de gewenste interactie met de duizendknoop in een levendige discussie. Door hun verschillende perspectieven samen te brengen, nodigen we jou uit om jezelf dezelfde vraag te stellen.Vergroot

26-03-2020 Japanese Knotweed - 8 topjes van Japanse Duizendknoop - De Japanse duizendknoop is voor Amsterdam een lastpak. De struik lijkt elke winter te verdwijnen maar in het voorjaar komt het weer groter en sterker terug. Het ziet er prachtig uit boven de grond maar eronder is het een woekeraar. Zo erg dat het schade brengt aan niet alleen andere planten maar ook: kabels, rioolbuizen, funderingen en muren! Mediamatic zag een kans om van een pest iets moois te maken. De knoppen van de struik zijn fantastisch om mee te koken.  Deze knoppen van het jonge… Willem Velthoven


Zaterdag 15 april

Blok 3: Growing Companionship

Laten we het hebben over de Japanse duizendknoop in onze bebouwde omgeving en hoe we samen naast elkaar in de stad kunnen leven.

Introduction by Willem Velthoven

10:00 – 10:15

Mas Jansma (Unversiteit van Amsterdam)

10:20 – 10:50

Mas Jansma is student biologie aan de UvA. Hij deed een onderzoek naar de genetica van duizendknooppopulaties in Amsterdam en zal uitleggen hoe hij zich als onderzoeker tot deze plant verhoudt, en laten zien dat we 'onze buurman' misschien niet zo goed kennen als we dachten.

Edwin Keijsers (Wageningen University & Research)

10:55 – 11:25

Edwin Keijsers werkt al 27 jaar als onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research en is betrokken bij het Europese project CityLoops. Zijn werk draait om het winnen en verwerken van natuurlijke vezels voor optimaal gebruik in circulaire industriële processen. Tijdens dit symposium zal hij uitleggen hoe Japanse duizendknoop kan worden gebruikt om niet-hernieuwbare materialen te vervangen.

Gaja Mežnarić Osole, Danica Sretenović & Sebastjan Kovač (Krater)

11:30 – 12:00

Krater is een productieruimte die zich met een variëteit aan werkzaamheden bezighoudt  zoals papier maken, houtbewerking maar ook myco-design, gelegen nabij het stadscentrum van Ljubljana. Met de regeneratieve capaciteiten van baanbrekende soorten als inspiratiebron is Krater ingesteld op de productie van milieubewuste materialen, praktijken en allianties.

Lunchpauze: 12:00 – 13:00

 

Blok 4: Art/Design research

Kunstenaars en ontwerpers kijken naar de manieren waarop we kunnen werken en leven met de Japanse duizendknoop.

Raphael Jaschko (Neo Flutes)

13:00 – 13:30

Raphael Jaschko is een muzikant en ambachtsman uit Oost-Beieren, Duitsland. Hij zal spreken over de moeilijkheden en de schoonheid van het werken met duizendknoop, de verschillende instrumenten tonen die hij heeft gemaakt en ons verblijden met een live-fluitoptreden.

Why Knot Design

13:35 – 14:05

“Why Knot Design” maakt van een gehate plant een geliefd product. Ze zullen tijdens het symposium vooral ook de schoonheid en het potentieel van duizendknoop als afbreekbaar en herbruikbaar materiaal laten zien.

Introductie van het Japanse Duizendknoop festival programma 

14:10 – 14:40

Enkele deelnemers van het festival krijgen voor de theepauze een podium om hun werk te presenteren. Zij geven later in het festivals workshops en een kookshow. Laat je inspireren door de veelzijdigheid aan toepassingen van deze bijzondere plant.

Uno Fujisawa & Takako Hamano
Lucie Havel

Pauline Wiersema

Not in My Backyard

14:45 – 15:15

Niek & Kristof zullen je meenemen door hun tentoonstelling 'Not in My Backyard'. 

 

Thee pauze

 

Opening tentoonstellingen

16:00 – 18:00

De tweede dag van het symposium zal worden afgesloten met een feestelijke opening van de tentoonstellingen van het Japanse Duizendknoop Festival. Om 16:00 zullen de kunstenaars een korte presentatie geven over hun tentoonstellingen en daarna zullen we de opening vieren met een feestelijke borrel. Leer de kunstenaars en hun werk kennen en neem achteraf een kijkje bij de verschillende tentoonstellingen. 

Niek Kosten & Kristof Vrancken (Not in my Backyard!)

Alaa Abu Asad (The Dog Chased its Tail To Bite it Off)

Virgil Durando (Duizendknoop Mozaïek)

Yoshinari Nikishi (Invasive Energy Harvesting: EROI Drink)

Borrel vanaf 16:30 


Vergroot

Japanese Knotweed Photographic Material Research -